نویسنده: X

12-768x384

حرف های اپیزودی ، بازی با تاج و تخت

اپیزود اول ***خطر اسپویلر همین الان نه ، همین چند روز پیش همراه با مصطفی اپیزود اول رو دیدیم من از هفته ها قبل بهش گفته بودم با مشغله کاریم هم همراه با پخش میتونم ببینم اما مصطفی می گفت نه من میرم بیرون خسته میشم نمی تونم ببینم بزاریم جمعه :/ اما روزه اول حرفشو…